Ronald van der Heide maakt infographics, is sneltekenaar, illustrator en stripmaker. Infographic over landschap, stedenbouw, architectuur, water, infrastructuur en bodemdaling voor congres.

Het Programmabureau Groene Hart vroeg mij een visualisatie in de vorm van een infographic te maken over bodemdaling, welke aspecten daarbij komen kijken en welke scenario’s er zijn voor de toekomst. De infographic is gebruikt tijdens het symposium ‘In het veen’. De infographic heeft tot doel de problematiek op de agenda van bestuurders te zetten.

Het Nederlandse polderlandschap bestaat voor een groot deel uit veengebieden. Gebieden die zijn ontstaan toen het landschap nog voor een groot deel uit moerassen bestond. Dode planten stierven af, vielen op de grond maar verteerden niet omdat de bodem nat was. Bij het ontginnen van het landschap werd het water uit de bodem onttrokken, waardoor de plantenresten in contact kwamen met de lucht. Het gevolg: de planten verteerden en de bodem daalde.

Naast het proces van het verteren (verbranden) van het veen zijn er andere oorzaken: zo zorgen wegen en huizen voor extra druk op het veen, waardoor de bodem ingedrukt wordt. Gevolg: meer bodemdaling.

Met deze wetenschap is de vraag: hoe verder? Hoe voorkomen we dat we straks een financiele strop van miljarden euro’s hebben. Welke toekomstscenario’s zijn er?

Ronald van der Heide maakt infographics, is sneltekenaar, illustrator en stripmaker. Infographic over landschap, stedenbouw, architectuur, water, infrastructuur en bodemdaling voor congres.

Bodemdaling is dus een grote opgave voor de toekomst. Maar ook een complexe opgave, waar veel partijen bij betrokken zijn. Een echt antwoord op bodemdaling is dus een lastig proces.

Ronald van der Heide is illustrator, sneltekenaar en maakt infographics. Tekening voor uitnodiging symposium In het Veen over bodemdaling, landschap, stedenbouw, architectuur, infrastructuur.

illustratie voor de uitnodiging van het symposium ‘In het Veen’

De hele problematiek van bodemdaling vormde voor mij tevens inspiratie voor onderstaande strip in Blauwe Kamer, tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw. Iets minder diplomatiek dan de infographic, maar daarom wel zo verhelderend hoe lastig het proces is.

Strip over bodemdaling, landschap, architectuur en stedenbouw. Visualisatie van hoe lastig het proces is.

Vandaag heeft Wethouder Everhardt de toekomstvisie voor Utrecht Centrum gepresenteerd. De presentatie vond plaats aan hand van een reeks illustraties, die ik de afgelopen maanden maakt. Kaartbeelden, visualisaties, schema’s, vogelvluchten en impressies vertellen de intentie en geven een indruk hoe de jaarbeurszijde van het station er de komende jaren uit gaat zien.

 

Onderstaand enkele illustraties uit de presentatie.

 

Utrecht toekomstvisie stationsgebied A Healthy Urban Boost overzicht visualisatie stedenbouw stad duurzame stad circulaire economie stationsgebied illustrator tekenaar schets

 Toekomstvisie Utrecht Centrum: A Healthy Urban Boost

 

 

toekomstvisie stationsgebied impressie jaarbeurs dag A Healthy Urban Boost overzicht visualisatie stedenbouw stad duurzame stad circulaire economie stationsgebied illustrator tekenaar schets

 Impressie centrale as Jaarbeurs, overdag

 

 

toekomstvisie stationsgebied impressie jaarbeurs avond A Healthy Urban Boost overzicht visualisatie stedenbouw stad duurzame stad circulaire economie stationsgebied illustrator tekenaar schets

 Impressie centrale as Jaarbeurs, avond

Vorig jaar vroeg topconsortium TKI Gas (Rijksoverheid) mij of ik visualisaties wilde maken over de toekomst van gas. Een vraag die ik in eerste instantie aarzelend beantwoordde; ik heb weinig op met een toekomst voor fossiele brandstoffen. Maar doorpratend bleek dat gas juist een belangrijke rol kan spelen in de transitie naar hernieuwbare energie. Sterker nog, Nederland heeft zo’n sterke positie als “gasland”, dat het relatief weinig moeite en geld hoeft te kosten om over te gaan op hernieuwbare energie. Als je de huidige kennis en leidingen maar benut. En als de politieke wil er maar is…

 

Ik was overtuigd en maakte vijf visualisaties die de technische processen plaatsen in de alledaagse omgeving.

 

Visualisatie in vogelvlucht hernieuwbare energie biomassa en groen gas. Ronald van der Heide is illustrator, striptekenaar en live tekenaar (sneltekenaar). Complexe thema’s en informatie vat hij in heldere tekeningen, cartoons, een visueel verslag, strips en infographics. Smart grids (klik voor vergroting)

 

Visualisatie in vogelvlucht hernieuwbare energie biomassa en groen gas. Ronald van der Heide is illustrator, striptekenaar en live tekenaar (sneltekenaar). Complexe thema’s en informatie vat hij in heldere tekeningen, cartoons, een visueel verslag, strips en infographics. Power2Chemicals (klik voor vergroting)

 

Visualisatie in vogelvlucht hernieuwbare energie biomassa en groen gas. Ronald van der Heide is illustrator, striptekenaar en live tekenaar (sneltekenaar). Complexe thema’s en informatie vat hij in heldere tekeningen, cartoons, een visueel verslag, strips en infographics. Mobiliteit (klik voor vergroting)

 

Visualisatie in vogelvlucht hernieuwbare energie biomassa en groen gas. Ronald van der Heide is illustrator, striptekenaar en live tekenaar (sneltekenaar). Complexe thema’s en informatie vat hij in heldere tekeningen, cartoons, een visueel verslag, strips en infographics. Green decommissioning (klik voor vergroting)

 

Visualisatie in vogelvlucht hernieuwbare energie biomassa en groen gas. Ronald van der Heide is illustrator, striptekenaar en live tekenaar (sneltekenaar). Complexe thema’s en informatie vat hij in heldere tekeningen, cartoons, een visueel verslag, strips en infographics. hergebruik CO2 (klik voor vergroting)

 

Visualisatie in vogelvlucht hernieuwbare energie biomassa en groen gas. Ronald van der Heide is illustrator, striptekenaar en live tekenaar (sneltekenaar). Complexe thema’s en informatie vat hij in heldere tekeningen, cartoons, een visueel verslag, strips en infographics. Green Gas (klik voor vergroting)

De gemeente Woerden organiseerde op 9 september de bijeenkomst ‘Deskundigen gezocht! welke techniek houdt Kanis hoog en droog?” Mij werd gevraagd als live tekenaar te komen sneltekenen en een getekend verslag van de bijeenkomst te maken.

 

Aanleiding van de bijeenkomst is de bodemdaling in het veenweidegebied. Met als gevolg wateroverlast bij hevige neerslag. Een probleem waar Woerden mee te maken heeft. En niet alleen Woerden, maar ook veel andere gemeentes in het Groene Hart, delen van Flevoland en delen van Friesland. Een urgent probleem dus.

 

Onderstaand het getekend verslag van de bijeenkomst.

(klik op afbeelding voor vergroting)

 

Ronald van der Heide | stripmaker, snel tekenaar, illustrator. Visueel verslag (sketchnotes) tijdens sneltekenen op 9 september 2014  van bijeenkomst in Woerden over ruimtelijke ordening, landschap, stedenbouw, waterhuishouding en bodemdaling.

 

 

 

Gedonder in Groningen

Strip in Blauwe Kamer nr 1, 2014een strip over gaswinning in Groningen door Ronald van der Heide. Ronald is illustrator, striptekenaar en snel tekenaar.

Ronald van der Heide is striptekenaar, illustrator en sneltekenaar. Abstracte gedachten vertaalt hij in strips, infographics en illustraties. Daarnaast heeft hij veel ervaring in sneltekenen tijdens congressen, symposia en bijeenkomsten.klik op afbeelding voor vergroting

 
Het Utrechts Architectuurcentrum Aorta heeft jaarlijks programmalijnen, waarin zij een bepaald thema in de architectuur onderzoekt. Voor drie programmalijnen in 2013 vroeg Aorta mij daarbij een infographic/strip te maken. “Gastvrije Stad” was daar één van.

 

Krimpregio’s. Het houdt de gemoederen bezig. Daarom tekende ik een strip over krimp voor Blauwe Kamer.

Krimp heeft grote ruimtelijke gevolgen. Interessant dus voor planologen en stedenbouwers, de doelgroep van Blauwe Kamer. Het probleem reikt veel verder. Veel meer nog dan de ruimtelijke consequenties zijn de sociaal-economische gevolgen. Maar is het alleen maar kommer en kwel? Ook zie je dat er initiatieven worden genomen om de regio’s leefbaar te houden. Gelukkig maar. Maar of het allemaal snel genoeg gaat? Spannend.

strip krimpregio's. Ronald van der Heide is stripmaker, maakt infographics over ruimtelijke ordening, stedenbouw, landschapsarchitectuur, duurzaamheid.

02092013 - hoogvenen

Het gaat niet goed met de Nederlandse hoogvenen, las ik op 29 augustus in Trouw. Ze zijn ongezond. Om te onderzoeken hoe ze weer beter gemaakt kunnen worden, reizen wetenschappers af naar Estland. Want daar zijn ze dus nog wel gezond.

 

Los van of de hoogvenen daar gezond zijn, ze zijn vooral heel erg indrukwekkend. Immense veenkussens van meer dan 10 meter dik met een oppervlakte van tientallen vierkante kilometers. Je komt er nauwelijks, alleen te voet. De tocht er naar toe: een kronkelig pad door een bos, een krakkemikkige trap op en dan… de immense wijdsheid. Een mooie sequentie van beelden, op zichzelf al een korte strip of een film.

 

Jammer dat de echte hoge hoogvenen in Nederland verdwenen zijn. Turfwinning. Laat dat kleine beetje van wat er nog van over is dus maar vooral weer gezond worden.

 

19082013 - emmercompascuum(TX)

 

Emmercompascuüm. Een paar jaar geleden fietste ik er, onderweg op mijn fietstocht van Utrecht naar Malmö. Op de laatste weg voor de grens, links Nederland, rechts Duitsland. Armzalig landschap: kleine huisjes, schrompelige berken langs de weg, zelfs de koeien leken magerder dan in de rest van het land. Anarchie op de erven: wegroestende auto’s – vaak van Amerikaanse origine -, caravans, onduidelijke aanbouwsels en soms gewoon zooi. De achterkant van Nederland.

 

Vandaag klikte ik op Spotify naar het album Junky Star van Ryan Bingham. Op country-leest geschoeide muziek, stoffig en gruizig gespeeld. De sfeer van oude Amerikaanse auto’s, troosteloosheid, zelfkant, de geur van de woestijn. Ik moest denken aan Emmercompascuüm. Drenthe en Texas ineen. Emmercompascuüm (TX).

strip voor Blauwe Kamer 3, 2013

(tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw)

strip-blauwe-kamer-autodelen

 

Strip voor Blauwe Kamer 1, 2013,

(tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw)

strip-blauwe-kamer-fietsen

landschapsarchitectuur-nieuw-landgoed-Domensteyn-lufo

In opdracht van H.J. van de Boom Holding heb ik het voorlopig ontwerp gemaakt voor een nieuw landgoed in het Langbroekerweteringgebied.Het voorlopig ontwerp is vertaald in een voorontwerp bestemmingsplan en ligt momenteel ter inzage.

 

Het Langbroekerweteringgebied vormt onderdeel van het nationaal landschap rivierengebied, en heeft een hoge cultuurhistorische en landschappelijke waarde. In een intensief proces met de gemeente Wijk bij Duurstede, de provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is gekomen tot een breed gedragen en enthousiast ontvangen ontwerp.

 

Meer informatie >>

vandaag is het dan zover, mijn nieuwe site is online!

de blog vult zich de komende tijd vanzelf. kijk ook eens op mijn oude blog: ronaldvanderheide.blogspot.com