Verhalende tekeningen, verhelderende visualisaties en overzichtelijke vogelvluchten om in één oogopslag te laten zien waar het over gaat.

vogelvlucht visualisatie illustratie landschap natuur stedenbouw architectuur infrastructuur ruimte water hernieuwbare energie krimpregio visuele notulen infographic

Door het midden! Nieuwe coalities in de ruimtelijke ordening

Ruimtevolk

(klik hier voor meer info en beelden)


vogelvlucht toekomstbeeld natuur en recreatie Grevelingen Staatsbosbeheer. visualisatie van natuur, recreatie, watersysteem, ruimtelijke ordening bedoeld als praatprent. Ronald van der Heide maakt infographics, strips, illustraties visualisaties en doet aan snel tekenen of jivetekenen.

Toekomstbeeld natuur en recreatie in de Grevelingen

Staatsbosbeheer

(klik hier voor meer info en beelden)


Ronald van der Heide is stripmaker, illustrator, en maakt illustraties, visualisaties en infographics. Thema's zijn sustainable klimaatneutraal CO2-neutraal, energie en duurzaamheid.

Visualisatie toekomst hernieuwbare energie en smart grids

TKIGas

(klik hier voor meer info en beelden)


Ruim Baan voor de digitale infrastructuur Visualisatie Illustratie Praatplaat Nederland digitaal ruimtelijk economisch netwerken systemen scenario's

Ruim baan voor digitale infrastructuur 

REOS/Ministerie van Binnenlandse Zaken

(klik hier voor meer info)


Ronald van der Heide is illustrator, sneltekenaar en maakt infographics. Tekening voor uitnodiging symposium In het Veen over bodemdaling, landschap, stedenbouw, architectuur, infrastructuur.In het Veen! 

Stuurgroep Groene Hart/Provincie Utrecht


historische illustratie bunschoten stadspoort middeleeuwen

impressie stadspoort Bunschoten

Gemeente Bunschoten


Ronald van der Heide is illustrator en strip tekenaar te Utrecht. Hij tekent editorials, strips, cartoons, logo's, is sneltekenaar en maakt infographics.

Waterdrager

illustratie bij het Indiase verhaal van de waterdrager op waterdrager.nl


vogelvlucht visualisatie visuele notulen natuur park kinderen infographics complexe informatieNatuurspeelpark “De Bleijke”

klik hier voor meer info

stichting Park de Bleijke


Ronald van der Heide is illustrator en strip tekenaar te Utrecht. Hij tekent editorials, strips, cartoons, logo's, is sneltekenaar en maakt infographics op het vlak van duurzaamheid, duurzame energie, milieu en natuur. Toekomstbeeld scheepvaart

Stichting De Noordzee

klik hier voor meer info


Ronald van der Heide is illustrator en strip tekenaar te Utrecht. Hij tekent editorials, strips, cartoons, logo's, is sneltekenaar en maakt infographics.

Galatatoren

Turkartoon


Ronald van der Heide is illustrator en strip tekenaar te Utrecht. Hij tekent editorials, strips, cartoons, logo's, is sneltekenaar en maakt infographics.

affiche voor voorstelling Voorlezen & Muziek in Paushuize

SOR-optimisten en VoorleesExpress


Ronald van der Heide is illustrator en strip tekenaar te Utrecht. Hij tekent editorials, strips, cartoons, logo's, is sneltekenaar en maakt infographics.

Antique curieuse

uit een serie van vier etalage-panelen, stripdagen HaarlemRonald van der Heide is illustrator tekenaar kinderboeken educatie duurzaamheid visualisatie illustratie infographics strips

illustraties en visualisaties

Met mijn illustraties en visualisaties vertaal ik informatie naar verhalende tekeningen. Het overbrengen van de boodschap, sfeer of impressie staat daarbij voorop. Maar een tekening moet ook mooi en leuk zijn. Een tekening moet je uitnodigen er nog een keer naar te kijken. En wel op zo’n manier dat als je de tweede keer kijkt, je nieuwe dingen ontdekt. Zo krijgt de tekening meer diepgang, en daarmee ook de boodschap.

Als tekenaar/illustrator maak ik verschillende typen illustraties en visualisaties. Aan de ene kant mak ik tekeningen die abstracte informatie verbeelden in begrijpelijke en herkenbare tekeningen. Denk aan editorials of praatplaten. Aan de andere kant is de informatie soms al heel helder en gaat het vooral over hoe dingen eruit zien. Tekeningen die inzicht en overzicht geven, zoals impressies, vogelvluchten en 3D-visualisaties. Tekeningen die zich goed lenen voor onderwerpen als architectuur, (civiele) techniek, energie en ruimtelijke ordening.