> ‘De bodem bereikt?!’ – illustraties adviesrapport bodemkwaliteit

Illustraties adviesrapport bodemkwaliteit vitale bodem met daarin biodiversiteit, organische stof, bodemchemie, CO2-opslag bodemstructuur en de onderlinge verbanden.

Stikstof, broeikasgassen, verdroging, klimaatverandering. Je leest en hoort er veel over. Maatschappelijke vraagstukken, maar ook van grote invloed op de bodem en dus op onze leefomgeving en voedselvoorziening. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) vroeg mij illustraties te maken voor het advies ‘De bodem bereikt?!’. 

In het advies staat de zorgwekkende toestand van de Nederlandse rurale bodems centraal. Chemische vervuiling, vermesting, verdichting en een slechte biodiversiteit zorgen ervoor dat bodems steeds slechter te gebruiken zijn. Als landbouwgrond, maar ook voor waterberging en CO2-opslag. De Rli wil aandacht voor de bodem in het overheidsbeleid, zodat de bodems weer vitaal en gezond worden. En de bodemkwaliteit dus weer toeneemt.

Visuele notulen als basis voor tekeningen

Voor het advies werd een aantal expert-meetings georganiseerd, waarbij ik aanwezig was. Bij deze meetings zaten onderzoekers om tafel samen met praktijkmensen, en natuurbeschermers met boeren. Ter voorbereiding maakte ik een aantal illustraties, en tijdens de sessies maakte ik visuele notulen. Deze tekeningen samen vormden dus de basis voor de set illustraties die ik maakte voor het uiteindelijke advies. 

Het resultaat is een set striptekeningen, variërend van meer infographics en praatplaten tot echt inhoudelijke informatietekeningen. De tekeningen zijn getekend in een toegankelijke stijl, die de complexe inhoud begrijpelijk maken. De illustraties zijn opgenomen in het advies.

Klik hier voor het volledige rapport.

bodemverontreiniging stikstof broeikasgas en uitspoeling van de bodem. heldere tekeningen, complexe inhoud.

Van praatplaten en illustraties naar animatie

De Raad heeft het advies aangeboden aan minister Schouten. Daarom heb ik de inhoud van het advies nog eens samengevat in een uitleganimatie, in samenwerking met animatiestudio Colored Goods. De gemaakte illustraties vertaalden we daarvoor naar een heldere, kordate animatiestijl.  

Klik hier voor de animatie.

still uit animatie bodem bereikt met daarin samenstelling van bodem en geschiktheid voor functies van de bodem. heldere tekeningen, complexe inhoud

Meer info? Klik hier.