Infographics Limburg Waterklaar

infographics ontwerper illustrator tekenaar complexe informatie praatplaat informatietekeningen klimaat duurzaamheid

Onder de noemer Waterklaar zetten het Waterschap Limburg en haar partners in op een klimaatrobuust Limburg. Wat dat inhoudt? Het waterschap vroeg een infographics te ontwerpen waarin dat verbeeld en samen gevat wordt.

Klimaatrobuust, ’t klinkt mooi en solide. Maar waaruit bestaat dat? De infographics benoemt de vier thema’s op zakelijke wijze. Verbeeld in heldere, simpele iconen. Op soortgelijke wijze wordt ook de werkwijze geillustreerd. En dat iedereen aan de slag moet. Kortom, helder en zakelijk vormgegeven dus.

Maar hoe gaat iedereen dan aan de slag? Juist die stap maakt de infographics net even leuker, concreter en levendiger. Je ziet een denkbeeldige omgeving, waarin inwoners hun eigen regenton plaatsen en groene tuinen hebben. Bedrijven hebben bijvoorbeeld groene daken en verharding waar water doorheen gaat, en woningbouwcorporaties gebruiken afbreekbare schoonmaakmiddelen. Zó gaan we het dus doen. En o ja, gemeentes leggen wadi’s aan, natuurlijk. En zie je de ambtenaar die een subsidiezak aanbiedt om de ondernemer te stimuleren?

Dat zijn de partijen die het dus doen, de uitvoerenden. En de uitvoerenden worden gefaciliteerd door onderwijs, ontwerpers, hoveniers en leveranciers. Zo ontstaat dus een stevig bouwwerk van partijen en instanties, die samen werken aan klimaatrobuust Limburg. Limburg wordt waterklaar!