> Maximum synergy! Praatplaat duurzaam Groningen Seaports

vogelvlucht Praatplaat infographics  duurzaam circulaire economie synergie groningen seaports natuur recreatie landschap co2 carbon footprint windenergie zonne energie klimaat

Een praatplaat

Groningen Seaports wil een duurzaam industriegebied zijn en zet in op een duurzaam vestigingsbeleid voor bedrijven. Maar hoe ziet dat er dan uit? Wat houdt dat in, duurzame vestiging? Om dat te laten zien stelde Groningen Seaports mij de vraag het beleid te vatten in een van zijn praatplaten. De praatplaat dient als editorial bij de beschrijving van het beleid. De tekening spreekt eigenijk al voor zich, en leent zich daarom ook prima als infographics.

Faciliteren van duurzame bedrijven

Cruciaal is dat er bedrijven komen die op een of andere manier een bijdrage leveren aan de ambitie van een duurzaam gebied. En die bedrijven wil Groningen Seaports graag faciliteren.

Daarbij kan je denken aan een bedrijf dat heel makkelijk in kan pluggen op het netwerk met stromen van afval, energie en grondstoffen. Zoals het gebruik van restwarmte van een ander bedrijf. Of denk aan afval wat een prima brandstof is voor een van de energiecentrales.

Kortom, bedrijven die bijdragen aan een circulair gebied, waarin kringlopen en stromen zoveel mogelijk op elkaar worden aan gesloten. Met als resultaat een minimale carbon footprint.

Praatplaten infographics  duurzaam circulaire economie synergie groningen seaports natuur recreatie landschap co2 carbon footprint windenergie zonne energie klimaat

Illustratie van de toekomst

De achterliggende gedachten, de doelen en het proces van faciliteren is in beeld gebracht in één plaat. Een plaat die laat zien waar Groningen Seaports naar toe wil. Een tekening die illustreert hoe de toekomst eruit kan zien. Een praatplaat die hopelijk tot meer leidt dan praatjes alleen – een duurzame toekomst waarin bedrijven gebruik maken van elkaars productieproces. En zo zorgen voor een klimaatneutraal industriegebied. Of in de marketingswoorden van Groningen Seaports: Maximum Synergy!

De praatplaat werd in samenwerking met Groningen Seaports en Koenencom ontwikkeld. 

> Klik hier voor meer praatplaten