> uit het schetsboek: Emmercompascuüm (TX)

,

19082013 - emmercompascuum(TX)

 

Emmercompascuüm. Een paar jaar geleden fietste ik er, onderweg op mijn fietstocht van Utrecht naar Malmö. Op de laatste weg voor de grens, links Nederland, rechts Duitsland. Armzalig landschap: kleine huisjes, schrompelige berken langs de weg, zelfs de koeien leken magerder dan in de rest van het land. Anarchie op de erven: wegroestende auto’s – vaak van Amerikaanse origine -, caravans, onduidelijke aanbouwsels en soms gewoon zooi. De achterkant van Nederland.

 

Vandaag klikte ik op Spotify naar het album Junky Star van Ryan Bingham. Op country-leest geschoeide muziek, stoffig en gruizig gespeeld. De sfeer van oude Amerikaanse auto’s, troosteloosheid, zelfkant, de geur van de woestijn. Ik moest denken aan Emmercompascuüm. Drenthe en Texas ineen. Emmercompascuüm (TX).